راهنمای استفاده از پنل مدیریت تامین کنندگان

دسترسی تامین کنندگان به فروشگاه های مجازی در هوم تک از مزیت منحصر بفرد این سایت می باشد که دقیقا مدیریت و مسولیت هر فروشگاه را در این سایت به تامین کنندگان واگذار می کند که نحوه استفاده از پنل مدیریت و ورود به آن در فایل Pdfزیر تشریح شده است که با دانلود و مطالعه آن می توان فروشگاه مجازی در هوم تک را مدیریت نمود.

pdf.راهنمای استفاده از پنل مدیریت تامین کنندگان